ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ


2019 ЖЫЛ - ЖАСТАР ЖЫЛЫ

Видеогалерея

♦ 2018-2019 Оқу жылына арналған М.Х.Дулати атындағыТарМУ - Жастар жылы аясындағы жұмыс жоспары


ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ ТӘРБИЕ ЖҰМЫСТАРЫ БӨЛІМІ

Жалпы мәлімет

Нормативтік құжаттар

Жұмыс жоспары

Есептер

Жаңалықтар

ТӘРБИЕ ЖҰМЫСТАРЫ

Кураторлық жұмыс

Студенттік жатақхана

Кәсіби еңбек тәрбиесі

Әскери-патриоттық тәрбие


МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАР БОЙЫНША БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ҚҰРАЛДАРЫНА ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДЕ САРАПТАМАЛЫҚ ШОЛУЛАР


ЖАСТАР ІСІ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ

♦ Жалпы мәлімет

 Нормативтік құжаттар

♦ Жұмыс жоспары

♦ Жастар ұйымдары

♦ Есептер

♦ Жаңалықтар


МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КАБИНЕТІ №1

МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КАБИНЕТІ №2


ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КЕҢЕС БЕРУ


СТУДЕНТТЕРДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ ОРТАЛЫҒЫ

 Жалпы мәлімет

 Нормативтік құжаттар

Жұмыс жоспары

Есептер

♦ Жаңалықтар


«СҰҢҚАР» СПОРТКЛУБЫ

 Жалпы мәлімет

 Нормативтік құжаттар

♦ Жұмыс жоспары

Спорттық үйірмелер

Жаңалықтар


СТУДЕНТТЕРДІ ТАМАҚТАНДЫРУ КОМБИНАТЫ