СТУДЕНТКЕ


М.Х. ДУЛАТИ АТЫНДАҒЫ ТАРАЗ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ ОҚЫТУШЫ, ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ МЕН БІЛІМ АЛУШЫЛАРЫНЫҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ АДАЛДЫҚ ЕРЕЖЕЛЕРІ


СТУДЕНТТЕРДІҢ АР-НАМЫС КОДЕКСІ


М.Х. ДУЛАТИ АТЫНДАҒЫ ТАРАЗ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ ОҚЫТУШЫСЫНЫҢ АР-НАМЫС КОДЕКСІ


М.Х. ДУЛАТИ АТЫНДАҒЫ ТАРМУ-ДЫҢ БІЛІМГЕРЛЕРІНІҢ АНЫҚТАМА-ЖОЛСІЛТЕМЕСІ


ОҚУ ҒИМАРАТТАРЫНЫҢ ОРНАЛАСУ СХЕМАСЫ


ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ


САБАҚ ЖӘНЕ ЕМТИХАНДАР КЕСТЕСІ


ТІРКЕУ ОФИСІ

♦ Құрылымы және функциялары


СТУДЕНТТЕРДІ ЕСЕПКЕ АЛУ БӨЛІМІ

Жалпы мәлімет

Өтініш үлгілері

Босаған білім беру гранттары


НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕ

Жоғарғы оқу орнында оқу ақысын төлеу үшін білім грантын беру

Білім алушыларды оқуға қайта қабылдау және ауыстыру ережесі

Академиялық ережелер

Эдвайзер туралы ереже

Емтиханды ұйымдастыру және өткізу туралы ережелер

 Білім алушылардың аралық аттестаттауды өткізу технологиясы мен ұйымдастыру тәртібі

Университетте жазғы семестрді ұйымдастыру туралы жұмыс нұсқаулығы

Академиялық күнтізбе

Таза сессия

Бағалаудың әріптік жүйесі

"Бағалау жүйесін енгізу" жұмыс нұсқаулығы


ТАЗА СЕССИЯ


ХАБАРЛАНДЫРУ


КӨК БӨРІ – ҰРАНЫМ, АЙБЫНЫМ» АҚЫНДАР МҮШӘЙРАСЫ

Ақпараттық хат

Жалпы ереже

Поэзиялар