М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің Ғылыми кеңесі алқалық басқару негізінде өз құзырындағы мәселелерді ұжымдық талқылау және жариялылық қағидаларына сүйеніп жүзеге асырады.

dlya uchenogo soveta

Top