БАКАЛАВР МАМАНДЫҚТАРЫ:

5В030100-Құқықтану
5В030200-Халықаралық құқық

МАГИСТРАТУРА МАМАНДЫҚТАРЫ:

6М030100-Құқықтану

Top