БАКАЛАВРИАТ МАМАНДЫҚТАРЫ:

             МАМАНДЫҚ ШИФРЫ

КАФЕДРАЛАР

1

6B05112- ЖАЛПЫ БИОЛОГИЯ

БИОЛОГИЯ

2

6В05111- МЕДИКТІК-БИОЛОГИЯЛЫҚ ІС

3

6B07316 - ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫМДАРДЫ САЛУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАР ӨНДІРУ

4

6B07315 - ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫМДАРДЫҢ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕРІ МЕН КОММУНИКАЦИЯЛАРЫ

5

6B07320- БЕТОН ЖӘНЕ КЕРАМИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРДЫ ӨНДІРУ

6

6B07314- ЗАМАНАУИ ӘРЛЕУ МАТЕРИАЛДАРЫН ӨНДІРУ

7

6B07318- ҚАЛАЛЫҚ ОРТА СӘУЛЕТІ

СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС ӨНДІРІСІ

8

6B07319- АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫН САЛУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

9

6В07317- ТҰРҒЫН ЖӘНЕ ҚОҒАМ ҮЙЛЕРДІҢ СӘУЛЕТІ

10

6B05212- ӨНЕРКӘСІП МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ ЭКОЛОГИЯСЫ

ЭКОЛОГИЯ

11

6B05213- ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ

12

6B05211- ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒАТТЫ ҚОРҒАУ ІС ӘРЕКЕТТЕР ҚЫЗМЕТІ

13

6В05214-ГЕОГРАФИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒАТТЫҢ ТІРШІЛІККЕ ҮЙЛЕСУІ

14

6B07312- ЖЕР РЕСУРСТАРЫ

ЖЕРГЕ ОРНАЛАСТЫРУ ЖӘНЕ КАДАСТР

15

6B07311- ЖЕР КАДАСТРЫ ЖӘНЕ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІКТІ БАҒАЛАУ

16

6B08112- ӨСІМДІК ШАРУАШЫЛЫҒЫ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

МЕЛИОРАЦИЯ ЖӘНЕ АГРОНОМИЯ

17

6B08111- АГРОӨНДІРІСТІК КЕШЕНДЕ ӨСІМДІКТЕРДІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ДИАГНОСТИКАЛАУ

18

6B08612- МЕЛИОРАЦИЯ ЖӘНЕ СУАРМАЛЫ ЕГІНШІЛІК

19

6B07401-ГИДРОТЕХНИКАЛЫҚ МЕЛИОРАЦИЯ

20

6B11201- ТЕХНОСФЕРАДАҒЫ ӨМІРТІРШІЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ

ӨМІР ТІРШІЛІК ӘРЕКЕТІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ

21

6B08614- ГИДРОТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫМДАР

СУ РЕСУРСТАРЫ

 

22

6B08615- СУ РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ

23

6B08613- ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДІ СУМЕН ҚАСТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӘНЕ СУДЫ БҰРУ

МАГИСТРАТУРА МАМАНДЫҚТАРЫ:

              МАМАНДЫҚ ШИФРЫ

                 КАФЕДРАЛАР

1

7M08614-  МЕЛИОРАЦИЯ ЖӘНЕ СУАРМАЛЫ ЕГІНШІЛІК

МЕЛИОРАЦИЯ ЖӘНЕ АГРОНОМИЯ

2

7M11211-  ТЕХНОСФЕРАДАҒЫ ӨМІРТІРШІЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ

ӨМІР ТІРШІЛІК ӘРЕКЕТІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ

3

7M11212-  ТЕХНОСФЕРАДАҒЫ ӨМІРТІРШІЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ (1 ЖЫЛ)

4

7M05212-  ӨНЕРКӘСІПТІК ЭКОЛОГИЯНЫ БАСҚАРУ

ЭКОЛОГИЯ

5

7M05213-  ӨНЕРКӘСІПТІК ЭКОЛОГИЯНЫ БАСҚАРУ (1 ЖЫЛ)

6

7M05211-  ГЕОЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУДЫ БАСҚАРУ

7

7M05214-  ГЕОЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУДЫ БАСҚАРУ (1 ЖЫЛ)

8

7M07312 -  ҚҰРЫЛЫСТАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУЛЕР (2 ЖЫЛ)

ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАР ӨНДІРУ

9

7M07314- ҚҰРЫЛЫСТЫҚ ИНЖИНИРИНГ (1 ЖЫЛ)

10

7M07313-  ЗАМАНАУИ ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ(2 ЖЫЛ)

11

7М07315 - ЗАМАНАУИ ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ (1 ЖЫЛ)

12

7M07311- ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ

ЖЕРГЕ ОРНАЛАСТЫРУ ЖӘНЕ КАДАСТР

13

7M08613- СУ РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ

СУ РЕСУРСТАРЫ

14

7M07411- ГИДРОТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫМДАР

15

7M08612- ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДІ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӘНЕ СУДЫ БҰРУ

16

7М05111- ЖАЛПЫ БИОЛОГИЯ

БИОЛОГИЯ

ДОКТОРАНТУРА МАМАНДЫҚТАРЫ:

             МАМАНДЫҚ ШИФРЫ

                     КАФЕДРАЛАР

1

8D07411- ГИДРОТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫМДАР

СУ РЕСУРСТАРЫ

2

8D08612-МЕЛИОРАЦИЯ ЖӘНЕ СУАРМАЛЫ ЕГІНШІЛІК

МЕЛИОРАЦИЯ ЖӘНЕ АГРОНОМИЯ

Top