Бакалавриат

Дайындық бағыты

БББ тобы

БББ атауы

Кафедра

1.

6В041-Бизнес және басқару

В044 Менеджмент және басқару

6В04114-Мемлекеттік және жергілікті басқару

Менеджмент

2.

6B04128-Менеджмент

3.

6B04113-HR менеджмент

4.

6В04112-Бизнес менеджменті

5.

6В04115-Маркетингті басқару

6.

6B04119-Халықаралық бизнес

Экономика

7.

6B04120-ІТ экономика

8.

6В04123-Экономика

9.

6B04118-Бизнес экономикасы

10.

В046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

6B04122-Мүлікті бағалау

Экономика

11.

6В04121-Бағалау

12.

6В04124-Бизнесті бағалау

13.

6В04117-Қаржы

Қаржы

14.

6B04116-Банк ісі

15.

В045 Аудит және салық салу

6В04111- Кәсіпкерліктің бухгалтерлік есебі, аудиті және салық салуы

Есеп және аудит

16.

6В042-Құқық

В049 Құқық

6B04211- Қылмыстық құқық және процесс

Қылмыстық құқық және процесс

17.

6B04212 Мемлекеттік қызмет және әкімшілік құқық

Мемлекет және әкімшілік құқық

18.

6B04213 Азаматтық құқық және процесс

Азаматтық құқық және процесс

19.

6B04214-Құқықтану

20.

6В073-Сәулет және құрылыс

В074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

6В07316-Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану

Құрылыс және материалдар өндіру

21.

6В07320- Бетон және керамикалық материалдар өндірісі

22.

6В07314- Заманауи өңдеу материалдарын өндіру

23.

6B07315- Ғимараттар мен құрылымдардың инженерлік жүйелері және коммуникациялары

24.

6B07319-Автомобиль жолдарын салу және пайдалану

Сәулет және құрылыс өндірісі

25.

В075 Кадастр және жерге орналастыру

6B07312- Жер ресурстары

Жерге орналастыру және кадастр

26.

6B07311- Жер кадастры және жылжымайтын мүлікті бағалау

27.

В073 Сәулет

6В07317- Тұрғын және қоғамдық ғимараттардың сәулеті

Сәулет және құрылыс өндірісі

28.

6В07318- Қалалық орта сәулеті

29.

6В086-Су ресурстары және суды пайдалану

В082 Су ресурстары және суды пайдалану

6В08613- Елді мекендерді сумен қамтамасыз ету және суды бұру

Су ресурстары

30.

6В08614- Гидротехникалық құрылыс және құрылымдар

31.

6B08615- Су ресурстарын басқару

32.

6B08611-Гидротехникалық мелиорация

Мелиорация және агрономия

33.

6В08612- Мелиорация және суғармалы егіншілік

34.

6В081-Агрономия

6В077 Өсімдік шаруашылығы

6В08112- Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

35.

6В08111- Агроөндірістік кешенде өсімдіктерді қорғау және диагностикалау

36.

6B052-Қоршаған орта

В051 Қоршаған орта

6B05212- Өнеркәсіптік мекемелердің экологиясы

Экология

37.

6B05213- Экология және табиғатты пайдалану

38.

6B05211- Экология және табиғатты қорғау ісі

39.

В052 Жер туралы ғылым

6В05214-География және табиғаттың тіршілікке үйлесуі

40.

6В051-Биологиялық және сабақтас ғылымдар

В050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

6В05112-Жалпы биология

Биология

41.

6В05111- Медиктік биологиялық іс

42.

6B05113- Тағам биотехнологиясы

ТӨҚӨӨТ және биотехнология

43.

6В112- Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау

В094 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар

6В11201-Техносферадағы өмір тіршілік қауіпсіздігі

Өмір тіршілік қауіпсіздігі

44.

6В072-Өндірістік және өңдеу салалары

В071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

6В07213- Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау

Мұнай-газ ісі

45.

6В07216- Мұнай-газ инженериясы

46.

6В07218- Мұнайды, мұнай өнімдерін және газды өткізу

47.

6В07217- Мұнай және газды тасымалдау

48.

6В07221- Пайдалы кен орындарын ашық әдіспен игеру

Машиналар және жабдықтар

49.

В070 Тоқыма: киім, аяқ-киім және былғары бұйымдары

6B07212-Киім индустриясы

ЖӨБТК және дизайн

50.

6B07219-Былғары галантереялық бұйымдарының индустриясы

51.

6В07220- Аяқ-киім индустриясы

52.

6B07211-Инновациялық текстиль

ТӨТ және материалтану

53.

В068 Тамақ өнімдерін өндіру

6В07214- Тамақ және өңдеу өндірістерінің технологиясы және инженерингі

ТӨҚӨӨТ және биотехнология

54.

6В07215-Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

55.

6В071-Инженерия және инженерлік іс

В062 Электротехника және энергетика

6В07113-Электромеханика

Электр энергетикасы

56.

6В07114- Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен азаматтық объектілерді электрмен жабдықтау

57.

В065 Автокөлік құралдар

6В07111- Автомобильдер және автомобиль шаруашылығы

Көлік техникасы және технологиялар

58.

В064 Механика және металл өңдеу

6В07118-Машиналар және жабдықтар инженериясы

Машиналар және жабдықтар

59.

6В07117- Машина жасау бұйымдарын құрамдау және өндіру

Механика және машина жасау

60.

В061 Материалтану және технологиялар

6B07116- Материалтану және материалдардың технологиясы

ТӨТ және материалтану

61.

В060 Химиялық инженерия және процестер

6B07115- Химиялық инженерия және процестер

Химия және ХТ

62.

В063 Электротехника және автоматтандыру

6B07121-Мехатроника

Автоматика және телекоммуникация

63.

6B07123- Автоматтандыру және роботтандыру

64.

6B07122- Басқару жүйесіндегі автоматтандыру және ақпараттандыру

Ақпараттық жүйелер

65.

6В085-Жерге орналастыру

В081 Жерге орналастыру

6В08511- Ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру мен қайта өңдеуді механикаландыру

Машиналар және жабдықтар

66.

6В113-Көлік қызметтер

В095 Көлік қызметтер

6В11311- Автомобиль көлігін тасымалдауды және басқаруды ұйымдастыру

Көлік техникасы және технологиялар

67.

6В021-Өнер

В031 Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіп дизайны

6B02111-Сән дизайны

ЖӨБТК және дизайн

68.

6B02112- Жарнама дизайны

69.

6B02113- Интерьер дизайны

70.

6В075-Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)

В076 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)

6В07511-Өнеркәсіпте стандарттау және сапаны басқару

Стандарттау және метрология

71.

6B07512-Метрология және өнеркәсіптегі метрологиялық қамтамасыздандыру

72.

6B053-Физикалық және химиялық ғылымдар

В053-Химия

6B05314- Химия

Химия және ХТ

73.

В054 Физика

6В05313-Эксперименттік-техникалық физика

Физика

74.

6В05311-Физика

75.

6В061-Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

В057 Ақпараттық технологиялар

6B06111-Информатика және компьютерлық ғылымдар

Қолданбалы информатика және бағдарламалау

76.

6B06112- Қолданбалы информатика: Web-бағдарламалау және компьютерлік дизайн»

77.

6B06113- Бағдарламалау және бағдарламалық қамтамасыздандыруды әзірлеу

78.

6B06114- Информатика және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

79.

6B06115-Агроинформатика

80.

6B06116-Компьютерлік жүйелер мен желілерді әкімшіліктеу, басқару және қорғау

Ақпараттық жүйелер

81.

6В06117- Корпоративті ақпараттық жүйелер

82.

6B06118- Ақпараттық жүйелер және технологиялар

83.

6B06119-Компьютерлік инженерия

84.

6B06120- Бағдарламалық инженерия

85.

6В054-Математика және статистика

В055 Математика және статистика

6B05412-Математика және математикалық модельдеу

Математика

86.

6B05413-Математика және математиканы оқыту

87.

6B05411-Математика және статистика

88.

6В062-Телекоммуникациялар

В059 Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар

6B06211- Көпарналы талшықты-оптикалық байланыс желілері және жүйелері

Автоматика және телекоммуникация

89.

6B06212- Спутниктік және мобильді байланыс желілері мен жүйелері

90.

6В111-Қызмет көрсету саласы

В092 Тынығу

6B11115- Мәдени-тынығу қызметі: театралдық қойылымдарды ұйымдастыру және режиссурасы

Мәдениет және өнер

91.

6B11116- Мәдени-тынығу қызметі:бұқаралық қойылымдарды ұйымдастыру және вокалдық орындаушылық

92.

6B11117- Мәдени-тынығу қызметі: бос уақытты ұйымдастыру және педагогикасы

93.

6B11118-Мәдени-тынығу қызметі: бұқаралық қойылымдарды ұйымдастыру және хореографиялық орындаушылық

94.

В093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

6B11113-Мейрамхана бизнесі

Туризм және сервис

95.

6В11112-Мейманхана ісі

96.

6B11111- Туристік бизнес

97.

6В023-Тіл және әдебиет

В036 Аударма ісі

6В02312-Филология: ағылшын филологиясы

Шетел филологиясы және аударма ісі

98.

В036 Аударма ісі

6В02313-Аударма ісі

99.

В037 Филология

6B02311Филология: қазақ филологиясы

ФжЖ

100.

6B031-Әлеуметтік ғылымдар

В041Психология

6B03111- Әлеуметтік саладағы психология

Психология және педагогика

101.

6B03112- Білім беру саласындағы психолог қызметі

102.

6В032-Журналистика және ақпарат

В042 Журналистика және репортер ісі

6B03212-Конвергенттік журналистика

ФжЖ

103.

6B03213-Web журналистика

104.

6В017-Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау

В018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау

6B01712- Ағылшын және неміс тілдерінің оқытушысы

Шетел филологиясы және аударма ісі

105.

6В014-Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау

В005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

6B01421- Білім саласындағы дене мәдениеттік-спорттық қызмет

Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі

106.

6В022-Гуманитарлық ғылымдар

В034 Тарих және археология

6B02211-Тарих

Қазақстан тарихы

Top