Магистратура

Дайындық бағыты

БББ тобы

БББ атауы

Кафедра

1.

7М041-Бизнес және басқару

М070 Экономика

7M04119-Экономика

Экономика

2.

7M04128-Экономика (1 жыл)

3.

7M04118-Бизнес-аналитика

4.

7M04127-Бизнес-аналитика (1 жыл)

5.

М071 Мемлекеттік және жерлігікті басқару

7M04111- Мемлекеттік басқару және әкімшілік ету

Менеджмент

6.

7M04122- Мемлекеттік басқару және әкімшілік ету (1 жыл)

7.

7M04112- Аумақтық даму жобаларды басқару

8.

7M04123 Аумақтық даму жобаларын басқару (1 жыл)

9.

М072 Бизнес және басқару

7M04113-HR менеджмент

10.

7M04120-Менеджмент

11.

7М04130-Менеджмент (1 жыл)

12.

7M04114-Бизнес менеджменті

13.

7М04121-Бизнес менеджменті (1 жыл)

14.

7M04125-HR менеджмент (1 жыл)

15.

М073 Аудит және салық салу

7М04117- Бухгалтерлік есеп және аудит

Есеп және аудит

16.

7М04116- Кәсіпкерліктің бухгалтерлік есебі мен аудиті (1 жыл)

17.

М074 Қаржы, банк және сақтандыру ісі

7M04126-Қаржы (1 жыл)

Қаржы

18.

7M04115-Қаржы

19.

7M071-Инженерия және инженерлік іс

М103 Механика және металл өңдеу

7M07115- Машина жасау өндірісін технологиямен қамтамасыздандыру

Механика және машина жасау

20.

7M07123- Машина жасау өндірісін технологиямен қамтамасыздандыру (1 жыл)

21.

7М07118- Машиналар және жабдықтар инженериясы

Машиналар және жабдықтар

22.

7М07121- Машиналар және жабдықтар инженериясы (1 жыл)

23.

М097 Химиялық инженерия және процестер

7M07112-Химиялық инженерия және процесстер

Химия және ХТ

24.

7M07130- Химиялық инженерия және процестер (1 жыл)

25.

М099 Энергетика және электротехника

7M07114- Электр энергетикасы

Электр энергетикасы

26.

7М07122-Электроэнергетика (1 жыл)

27.

М100 Автоматтандыру және басқару

7M07117- Автоматтандыру және басқару

Автоматика және телекоммуникация

28.

7M07120- Автоматтандыру және басқару (1 жыл)

29.

М104 Көлік, көлік техникасы және технологиялар

7М07116- Автомобильдер және автомобиль шаруашылығы

Көлік техникасы және технологиялар

30.

М108 Наноматериалдар және нанотехнологиялар (сала бойынша)

7M07111- Наноматериалдар және нанотехнологиялар

Химия және ХТ

31.

М101 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

7M07113-Материалтану және материалдар технологиясы

ТӨТ және материалтану

32.

7M07119-Материалтану және материалдар технологиясы (1 жыл)

33.

7М072-Өндірістік және өңдеу салалары

М114 Тоқыма: киім, аяқ-киім және былғары бұйымдары

7М07212- Тігін бұйымдардың индустриясы

ЖӨБТК және дизайн

34.

7М07221- Тігін бұйымдардың индустриясы 1 жыл

35.

7М07215- Былғары бұйымдардың индустриясы

36.

7М07219- Былғары бұйымдардың индустриясы (1 жыл)

37.

7М07211-Инновациялық текстиль

ТӨТ және материалтану

38.

7М07216-Инновациялық текстиль (1жыл)

39.

М111 Тамақ өнімдерін өндіру

7M07214- Тамақ және өңдеу өндірістерінің технологиясы және инженерингі (1 жыл)

ТӨҚӨӨТ және биотехнология

40.

7M07218 - Азық-түлік өнімдерінің технологиясы (1 жыл)

41.

7M07- Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)

М130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)

7M07511-Өнеркәсіптегі стандарттау және сапаны басқару

Стандарттау және метрология

42.

7M07513- Өнеркәсіптегі стандарттау және сапаны басқару (2 жыл)

43.

7M07512- Метрология және өнеркәсіптегі метрологиялық қамтамасыздандыру

44.

7M07514- Метрология және өнеркәсіптегі метрологиялық қамтамасыздандыру (2 жыл)

45.

7М061-Ақпараттық-коммуникациялық технологиялары

М094 Ақпараттық технологиялары

7M06111- Информатика және компьютерлік ғылымдар

Қолданбалы информатика және бағдарламалау

46.

7M06115- Информатика және компьютерлік ғылымдар (1 жыл)

47.

7M06114- Бағдарламалау және бағдарламалық қамтамасыздандыруды әзірлеу

48.

7M06117- Бағдарламалау және бағдарламалық қамтамасыздандыруды әзірлеу (1 жыл)

49.

7M06112- Компьютерлік жүйелер мен желілерді әкімшіліктеу, басқару және қорғау

Ақпараттық жүйелер

50.

7М06116-Компьютерлік жүйелер мен желілерді әкімшіліктеу, басқару және қорғау (1 жыл)

51.

7M06113 - Корпоративті ақпараттық жүйелер және технологиялар

52.

7М073-Сәулет және құрылыс

М124 Құрылыс

7M07312- Инновациялық технологиялар және құрылыс саласындағы зерттеулер

Құрылыс және материалдар өндіру

53.

7M07314- Құрылыстық инжиниринг (1 жыл)

54.

М125 Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және құрастырылымдарының өндірісі

7М07313-Заманауи құрылыс материалдары

55.

7М07315- Заманауи құрылыс материалдары (1 жыл)

56.

М128 Жерге орналастыру

7M07311 Жер ресурстарын басқару

Жерге орналастыру және кадастр

57.

7М086- Су ресурстары және суды пайдалану

М137 Су ресурстары және суды пайдалану

7M08614- Мелиорация және суғармалы егіншілік

Мелиорация және агрономия

58.

7M08613- Су ресурстарын басқару

Су ресурстары

59.

7M08612- Елді мекендерді сумен қамтамасыз ету және суды бұру

60.

7М074-Су шаруашылығы

М129 Гидротехникалық құрылыс

7М07411- Гидротехникалық құрылыс және құрылымдар

61.

7М07402- Гидротехникалық құрылыс және құрылымдар (1 жыл)

62.

7M112-Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау

М150 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар

7M11211- Техносферадағы өмір тіршілік қауіпсіздігі

Өмір тіршілік қауіпсіздігі

63.

7M11212- Техносферадағы өмір тіршілік қауіпсіздігі (1 жыл)

64.

7М023-Тіл және әдебиет

М060 Филология

7M02312- Филология: Тіл білімі

Филология және журналистика

65.

7M02314 -Филология: тіл білімі (1 жыл)

66.

7М02313- Филология: әдебиеттану (1 жыл)

67.

7М02311- Филология: әдебиеттану

68.

7М052-Қоршаған орта

М087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

7M05211- Геоэкология және табиғатты пайдалануды басқару

Экология

69.

7М05214-Геоэкология және табиғатты пайдалануды басқару (1 жыл)

70.

7М05212- Өнеркәсіптік экологияны басқару

71.

7М05213- Өнеркәсіптік экологияны басқару (1 жыл)

72.

7М053-Физикалық және химиялық ғылымдар

М089 Химия

7M05311 Химия

Химия және ХТ

73.

7M05312 Химия (1 жыл)

74.

7М031-Әлеуметтік ғылымдар

М066 Психология

7М03111- Әлеуметтік сала мен кәсіби қызмет психологиясы

Психология және педагогика

75.

7M03112 Әлеуметтік сала мен кәсіби қызмет психологиясы (1 жыл)

76.

7М051-Биологиялық және сабақтас ғылымдар

М080 Биология

7М05111-Жалпы биология

Биология

77.

7М05112-Жалпы биология (1 жыл)

78.

7М113-Көлік қызметтер

М151 Көлік қызметтер

7М11311- Автомобиль көлігін тасымалдауды және басқаруды ұйымдастыру

Көлік техникасы және технологиялар

79.

7М054-Математика және статистика

М092 Математика және статистика

7M05411- Математика және математикалық модельдеу

Математика

80.

7М022-Гуманитарлық ғылымдар

М053 Тарих және археология

7M02211-Тарих

Қазақстан тарихы

81.

7M02213-Тарих (1 жыл)

82.

7М021-Өнер

М043 Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіптік дизайн

7М02111-Дизайн

ЖӨБТК және дизайн

83.

7М042- Құқық

М078 Құқық

7M04211- Құқық қорғау қызметі аясындағы заңгер

Қылмыстық құқық және процесс

84.

7M04204 Құқық қорғау қызметі аясындағы заңгер 1 жыл

85.

7M04212 Құқықтану (1 жыл)

Азаматтық құқық және процесс

86.

7M04213 Құқықтану

Top